На крилах мрії до перемог!

ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ім. О. Г. Івченка

Навчально-виробнича робота

Проходження практики в Запорізькому авіаційному фаховому коледжі ім. О. Г. Івченка відбувається на потужних та сучасних підприємствах нашої держави.

Фаховий коледж має довгострокові угоди про сумісну підготовку спеціалістів з підприємствами.

Ці підприємства володіють передовими вітчизняними та світовими технологіями, сучасним технологічним обладнанням та мають високий рівень автоматизації виробництва:

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітан Сервіс»
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Імпульс»
 3. Казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
 4. Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюре «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка
 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр « Фрешкод» »
 6. Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ»
 7. Запорізький національний університет
 8. Національний університет «Запорізька політехніка»
 9. Акціонерне товариство «Укрсиббанк»
 10. Державне підприємство «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт» »
 11. Ювелірний завод "Золотий Вік"
 12. Публічне акціонерне товариство «Запоріжсталь», тощо

Висококваліфіковані спеціалісти підприємств займаються викладацькою роботою в коледжі, працюють головами та членами ЕК, керівниками дипломних проектів, рецензентами дипломних проектів, консультантами, екскурсоводами. Спеціалісти підприємств тісно співробітничають з керівниками коледжу та викладачами коледжу.

Програми виробничих практик орієнтовані на можливості та потреби підприємств.

В блок виробничих практик входять з:

 • Навчальні:
  • слюсарна практика
  • виробнича практика
 • Технологічна практика
 • Преддипломна практика

Під час слюсарної практики відбувається закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, оволодіння навиками слюсарної обробки деталей 3-4 класу точності з підгонкою та доводкою та навиків за робітничою професією, підготовка до виробничої практики.

Під час виробничої практики студенти отримують знання та навички з робітничої професії у відповідності з фахом підготовки.

Під час проведення технологічної практики студенти збирають матеріал для виконання курсового проекту. Тематика курсових проектів тісно пов’язана з проблемами виробництва та направлена на їх вирішення.

Під час проведення передипломної практики студенти збирають матеріал для виконання дипломного проекту. Тематика дипломних проектів направлена на вирішення завдань виробництва.

При проведенні лабораторних та практичних робіт викладачі коледжу, згідно укладених угод, максимально використовують матеріально-технічну базу підприємств.

Працевлаштування