Травень 2017
1Пн2Вт3Ср4Чт5Пт6Сб7Нд8Пн9Вт10Ср11Чт12Пт13Сб14Нд15Пн16Вт17Ср18Чт19Пт20Сб21Нд22Пн23Вт24Ср25Чт26Пт27Сб28Нд29Пн30Вт31Ср

Вступна кампанія 2016


ДЛЯ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 • копiю документа державного зразка про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат з додатком, диплом з додатком, свідоцтво з додатком);
 • копії сертифікатів українського центру оцінювання якості освіти за 2016р. з предметів - математика, українська мова і література (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • 4 кольорові фотокартки (3 х 4);
 • паспорт або свідоцтво про народження (оригінал + копія);
 • документи про наявність пільг (оригінал + копія).
 • ідентифікаційний код
 • військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозабов'язаних;

     А також: - 2 файли; - 15 аркушів формату А-4; - 2 конверти з марками; - 1 зошит на 12 аркушів у клітинку.


Документи подаються в папці для паперів (з зав'язками).


Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.


Заяви та документи на денну форму навчання приймаються:

 • З 11 липня по 20 липня 2016 року для осіб, які складають вступні випробування;
 • З 11 липня по 27 липня 2016 року для осіб, які не складають вступних випробувань.

Заяви та документи на заочну форму навчання приймаються:

 • З 12 серпня по 12 вересня 2016 року

Терміни проведення вступних екзаменів (фахових випробувань):

1. На базі 9 класів. 21 липня по 27 липня 2016 року з предметів:

 • Математика (тестування)
 • Українська мова (тестування)

2. На базі 11 класів. Конкурс сертифікатів ЗНО ( базовий рівень) на денну та заочну форми навчання з предметів:

 • Математика;
 • Українська мова і література

 Мінімальна кількість балів - 100


Кваліфіковані робітники (випускники ВПТУ), які поступають на споріднені спеціальності денного відділення, проходять фахові випробування у формі тестування з 21 липня по 27 липня 2016 року.


 

3. Строки проведення фахових випробувань та конкурсу сертифікатів ЗНО на заочну форму навчання13 вересня 2016 року


Термін навчання на денному відділенні:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) за технічними спеціальностями 3 роки 10 місяців,
 • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (ВПТУ)

за технічними спеціальностями 2 роки 10 місяців,

за економічними спеціальностями 1 рік 10 місяців.


Термін навчання на заочному відділенні:


2 роки 5 місяців за спеціальностями:

 • Економіка підприємства

2 роки 10 місяців за спеціальностями:

 • Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях.
 • Обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Зарахування за співбесідою

 

1. За результатами співбесіди зараховуються особи:

 - Яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право

 - Які стали інвалідами в наслідок поранень, каліцтво, ушкоджень здоров'я одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11.13 по 21.02.14р. та у Революції Гідності і звернулися за медичною допомогою в період з 21.11.13 по 30.04.14р.

 - Визначені інвалідами війни відповідно до пункту 11-14 статті 7 "Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

2.Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

3. Визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"


Зарахування в межах встановлених квот

 

 

1. Право на зарахування на основі базової повної загальної середньої освіти або повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи

   ·у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

   ·звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року,діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

   ·яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції".

2. Ці квоти встановлюються коледжем у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення .

3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.


 

 

Право на першочергове зарахування

 

 

1. Право на першочергове зарахування до Запорізького авіаційного коледжу мають:

   ·особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

   ·особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

   ·особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

  ·діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

   · діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

   ·діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

   ·особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

   · інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;

   ·шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки, а також особи, протягом 3 років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

   ·особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

   ·вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

 

 

  

 

Телефон для довідок: (061) 212-21-52, (0612) 65-33-33

 

 


^